Kontakt

Telefonický kontakt:  +421 948 997 888
eMail: apartmany.tereza@gmail.com
www.apartmanyTereza.sk

Rezervácie sú možné len vopred nahlásené príchody.

Rezervovať môžete u nás:

  • telefonicky, v prípade ak nie je možné vám ihneď odpovedať, budeme vás spätne ihneď kontaktovať ako náhle je to možné, najneskôr do 2 hodín
  • e-mailom

TEREZA, spol. s r.o.

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
Oddiel: Sro, Vložka č. 14584/B
Sídlo spoločnosti: Hradská 20, 821 07 Bratislava

IČO: 35716924
DIČ: 2020987078
IČ DPH: SK 2020987078

Bankové spojenie:
Názov banky: VÚB
Adresa banky: Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava Slovakia
SWIF KÓD:  SUBASKBX
Číslo účtu: SK7702 0000 0000 116 5754 358